SAIB-

MBBs Bible Academy yog ib txoj kev rau MBBs los kawm biblical kev kawm thiab cov ncauj lus nyob rau hauv kab ke hauv online tom qab ntawd tau ntsuas los ntawm lawv cov kev kawm tau los ntawm phau bible professors uas twb tau qhia nyob rau lwm lub bible colleges thiab seminaries.

LWM COV SAWV DAWS TAU SAIB

Txoj kev xav:

Dr. Ahmed thiab nws pab neeg tau qhia ntawv hauv Perspective cov chav kawm ntawm Islam thiab kev cog ntoo hauv tsev teev ntuj.

Kev qhia qhia txoj moo zoo hauv Mecca thiab Saudi Arabia:

Dr. Ahmed thiab nws pab neeg qhia cov tub txib yav tom ntej rau Mecca hauv chav kawm tshwj xeeb.

Basic thiab xub kawm txog Islam:

Hauv cov kev kawm ntawm 4 lossis 14 lub lim tiam, Dr. Ahmed thiab nws pab neeg qhia txog Islam thiab ntau txoj hauv kev
txhawm rau txhawb nqa lub Nceeg Vaj ntawm Vajtswv nrog qhov kev xav pom los ntawm Mecca, qhov chaw yug ntawm Islam.

Txhawm rau sau npe rau kev cob qhia, nyem rau ntawm pob hauv qab no:

Tsis ntev los no Posts