CHURCH TSHIAB-

Mecca rau Christ mob siab rau cog ob lub tsev thiab cov tsev teev ntuj hauv av hauv Mecca thiab ib puag ncig Saudi Arabia, Sab hnub tuaj sab hnub tuaj ntxiv rau hauv North America ntawm cov neeg Muslim.

Tam sim no, Mecca rau Tswv Yexus tau cog ntau lub tsev koom txoos nyob rau hauv cov chaw tsis muaj kev ntseeg xws li Saudi Arabia, Libya, thiab Yemen.

Tsis ntev los no Posts