1 Peter (Tshaj tawm cov lus tawm tswv yim Series)

$15.00

5 nyob rau hauv Tshuag (tuaj yeem ua raws)

Phau Ntawv 1 Petus qhia tias kev txom nyem ua rau muaj kev mob siab rau. Nws yog los ntawm kev txom nyem uas peb txo hwj chim thiab loj hlob ze rau tus Tswv. Tswv Yexus pub kev txom nyem hauv peb lub neej los coj peb mus rau hauv tus neeg uas nws tau tsim, ua raws li peb tus yam ntxwv (Loos 8:29). Thaum peb mus txog lub neej tej zaum nws yuav ua rau poob siab, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb kom paub tias qhov kev txom nyem uas peb ntsib yuav ua rau muaj kev mob siab rau hauv peb lub neej thiab thaum kawg yuav tsum ua kom peb dawb huv mus rau lub neej dawb huv.

5 nyob rau hauv Tshuag (tuaj yeem ua raws)

Hauj lwm

Title

Mus rau saum