Filipis yog ib tug ntawm Povlauj cov ntawv tsis raug cai. Nrog lub koom txoos no nws tsis xav tias yuav tsum tau lees paub nws txoj cai tshaj tawm. Nws txoj kev hlub puv npo rau lawv yog qhov tseeb. Nws txawm tso cai rau lawv xa nyiaj rau nws, uas yog qhov txawv heev rau nws. Kev xyiv fab hauv kev txom nyem yog lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm tsab ntawv no. Povlauj raug kaw, tab sis nws siv lo lus rau kev xyiv fab (noun thiab verb) tshaj kaum rau zaus. Nws txoj kev thaj yeeb thiab kev cia siab tsis yog nyob ntawm qhov xwm txheej, tab sis ntawm kev paub txog Tswv Yexus (3:10) thiab muab qhov khoom plig ntawd los ua nws txoj kev xav siab tshaj plaws. Txhua yam yog dung piv rau lub hom phiaj no (3:8). Tus neeg sau txoj hauv kev rau qhov kev tawm tswv yim no yog kev mob siab rau nrog ntau yam kev siv tswv yim.