-KEV NYUAJ SIAB-

Saib ntawm cov duab hauv paus

Coob tus neeg Muslim Cov Neeg Ntseeg (MBBs) uas raug txim hnyav yuav tsum muaj chaw nkaum nyab xeeb nyob hauv lawv lub tebchaws. Peb ntawm Mecca rau Tswv Yexus pab nyob rau hauv chaw nkaum peb cov kwv tij thiab cov muam nyob rau hauv Tswv Yexus rau cov chaw nyab xeeb thiab txhawb pab lawv raws li peb tau qhia los ntawm peb tus Tswv nyob rau hauv Mathais 25: 35 .

Yog tias koj txaus siab xav qhia koj kev hlub hauv kev mloog lus ntawm Mathais 25:35 los ntawm peb lub chaw pabcuam Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb, thov email rau peb ntawm Pab@Meccatochrist.org.

Tsis ntev los no Posts