Cov Tshooj Lus hauv Kev Ua Thwj Tim (28)

-Lessons in Discipleship (28) دروس في التلمذة- Qhov no yog Tus Kws Kho Mob Ed Hoskins txais tos koj rau cov lus qhia hauv kev ua thwj tim, ib qho uas tsim los pab Cov Neeg Ntseeg Tshiab los tsim hauv lawv txoj kev ntseeg. Qhov no yuav siv sij hawm li ob peb feeb thaum kuv txuas peb qhov kev nthuav qhia PowerPoint