-NEEJ TXHEEJ MUSLIM LUB TSEV RAU YAM-

Mecca rau Tswv Yexus yog koom tes nrog kev koom tes nrog cov ntseeg tau mob siab mus xyuas cov tsev Muslim nyob hauv Western Cov Tebchaws los ntawm kev siv cov chaw khaws ntaub ntawv ntawm cov tsev nyob thoob cov tebchaws. Lawv muaj lub sijhawm los khob qhov rooj thiab qhia Txoj Moo Zoo, hu rau cov Muslims kom cia kev thaj yeeb ntawm Khetos mus rau hauv lawv tsev (Lukas 10: 6).

Tsis ntev los no Posts